28.05.2013. ODRŽANA JE PRIPREMNA NASTAVA ZA STICANJE LICENCE ZA PRANJE NOVCA - Biljana Trifunović

28.05.2013. ODRŽANA JE PRIPREMNA NASTAVA ZA STICANJE LICENCE ZA PRANJE NOVCA

PO ŠESTI PUT ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
ZA STICANJE
LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA
U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

U organizaciji Centra za edukaciju i razvoj Preduzeća “IFA-INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY “ d.o.o., Beograd, 28. maja 2013. godine, u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2.,  održana je pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Aktuelna tema okupila je predstavnike  računovodstvenih agencija: DIVA, MLADENOVAC i PROLUX-UNIVERSAL, NOVI BEOGRAD.

DSCI0200

 


„Cilj pripremne nastave je detaljno upoznavanje sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence predstavnika preduzetnika i pravnih lica koja pružaju računovodstvene usluge, preduzećima za reviziju i ovlašćenim revizorima u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma da imaju licencirano ovlašćeno lice i zamenika“.

Posebna pažnja je posvećena pripremi računovodstvenih kuća za primenu Zakona, zbog početka kontrole računovodstvenih agencija od početka ove godine i intenziviranja inspekcijskog nadzora. Iz tih razloha polaznicima su dati modeli Pravilnika, usvojene liste indikatora i obrazac za procenu rizika za svaku stranku, model Izveštaja o internoj kontroli, Program stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih, i niz drugih potrebnih saveta i objašnjenja.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelio dipl. ekonomista Dejan Trifunović, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

„Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, obveznici mora da imaju licencirano ovlašćeno lice i zamenika. Zakon je objavljen u “Sl.glasnik RS”, br. 20/09, 72/09 i 91/10, a u skladu sa njim pripremljen je program današnje nastave, koji je u usaglašen sa potrebama polaganja ispita u Upravi za sprečavanje pranja novca finansiranja terorizma za predstavnike bankarskog sektora, revizorskih kuća i računovodstvenih agencija. Pomenuti Zakon u primeni je od 01.01.2011. godine“, naglasio je Dejan Trufunović, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!