SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

Pripremna nastava za polaganje ispita za ovlašćeno lice za

SPREČAVANJE  PRANJA  NOVCA  I  FINANSIRANJE  TERORIZMA

održana je u RPK Novi Sad 10. aprila 2013. godine

Cilj pripremne nastave je detaljno upoznavanje sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence predstavnika preduzetnika i pravnih lica koja pružaju računovodstvene usluge, preduzećima za reviziju i ovlašćenim revizorima i bankarima u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl.glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10, u primeni od 01.01.2012. godine) da imaju licencirano ovlašćeno lice i zamenika.

DSCI0085

Dejan_Trifunovi_i_Jelena_S_Stankov_sa_polaznicima

 

Predavač je dipl. ekonomista DEJAN TRIFUNOVIĆ, suvlasnik i zamenik direktoraIFAINTERNATIONAL FINANCIAL AGENCYd.o.o, Beograd, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala, sa položenim ispitom i licencom za obavljanje poslova ovlašćenog lica u računovodstvu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. 

DSCI0090

Polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u svakodnevnom radu, a posebno za uspešno polaganje stručnog ispita za sticanje licence za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, za računovođe, revizore i bankare.

Fotografije sa ove pripremne nastave nalaze se na sledećem linku: http://www.rpkns.com/sr/multimedija/foto-galerija/4769-10042013spreavanje-pranja-novca-i-finansiranje-terorizma

Svim našim polaznicima želimo uspešno poslovanje i najbolje rezultate na polaganju ispita!

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović