ISPRAVKA I PODNOŠENJE IZMENJENE PDV PRIJAVE

Obveznici  PDV  imaju mogućnost naknadno da  podnesu izmenjenu poresku prijavu (PPPDV) ako uoče grešku ili nedostatak na prijavi a koju je već dostavio poreskom organu. Od 2010. godine rok za izmenu pogrešne PPPDV je 5 godina.  Ukoliko, obveznik sam uoči greški I ispravi je time  može otkloniti neke posledice greške ili propusta u poreskoj prijavi, a pre svega izbeći krivičnu ili prekršajnu odgovornost. Izmenjena poreska prijava utiče na veću i bolju saradnju poreskih obveznika sa Poreskom upravom, a samoinicijativno ispravljanje greške ili propusta od strane poreskog obveznika može se tumačiti kao nepostojanje namere za izbegavanje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja.

Važna napomena:

Prilikom sastavljanja novog obrasca  PPPDV, potrebno je PU dostaviti i dopis sa opisom nastale greške, i razlog zašto dostavljate novu prijavu, pored dopisa neophodno je priložiti fotokopiju prvobitnog obrasca PPPDV, kao i kopiju dokumenta koje ste propustili da obuhvatite u prethodnoj prijavili ili ste pogrešno proknjižili.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović