1

PRIPREME PRED APRILSKO POLAGANJE ZA LICENCU

ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija, 5. marta 2013. godine održana je pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Edukativni događaj okupio je predstavnike bankarskog sektora, revizorskih kuća i računovodstvenih agencija.
Prisutne učesnike seminara pozdravila je i zahvalila na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.

„Cilj pripremne nastave je detaljno upoznavanje sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence predstavnika preduzetnika i pravnih lica koja pružaju računovodstvene usluge, preduzećima za reviziju i ovlašćenim revizorima u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma da imaju licencirano ovlašćeno lice i zamenika“, istakla je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelio dipl. ekonomista Dejan Trifunović, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL

FINANCIAL AGENCY”, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka iprivrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

„Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma da imaju licencirano ovlašćeno lice i zamenika, koji je objavljen u „Sl.glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10, pripremljen je program današnje nastave, koji je u skladu sa potrebama polaganja ispita u Upravi za sprečavanje pranja novca finansiranja terorizma za predstavnike bankarskog sektora, revizorskih kuća i računovodstvenih agencija. Pomenuti Zakon u primeni je od 01.01.2012. godine“, naglasio je Dejan Trufunović, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed