ZAVRŠNI RAČUN – POPUNJAVANJE PB – 1 OBRASCA ZA 2012. GODINU

Prema aktuelnim propisima, poreska obaveza za 2012. godinu treba da se utvrdi pre utvrđivanja finansijskog izveštaja, odnosno pre sastavljanja bilansa uspeha za 2012. Konačna osnovica za oporezivu dobit utvrđuje se u  poreskom bilansu – Obrazac PB – 1 iz razloga različitog priznavanja troškova prema računovodstvenim i poreskim propisima.

 

Posebnu novinu predstavlja činjenica da se poreski bilans PB – 1 sastavlja za 2012. godinu prema tek usvojenom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koje su počele da se primenjuju od narednog dana od dana stupanja na snagu tog zakona (tj. od 26. decembra 2012. godine). Drgim rečima, Zakon je stupio na snagu 26. 12. 2012. ali se primenjuje na poslove promene koje su se desile u periodu od 01. 01. do 31.12. 2012. godine.

 

Poreska stopa za 2012. godinu ostala je 10%, u 2013. iznosi 15%, i po toj stopi obračunava se akontacija za 2013. godinu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović