ZAVRŠNI RAČUN – PB-1 ZA OBVEZNIKE KOJI SU U POSTUPKU LIVIDACIJE ILI STEČAJA

Privredna društva koja su u postupku stečaja ili likvidacije, takođe imaju obavezu sastavljanja i podnošenja Obraca PB-1, kao i drugi obveznici. Usvajanjem Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, donete su bitne izmene koje se odnose na ovu kategoriju poreskh obveznika.

 Posebnu novinu predstavlja činjenica da se poreski bilans PB – 1 sastavlja za 2012. godinu prema tek usvojenom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: Zakon o izmenama i dopunama), koje su počele da se primenjuju od narednog dana od dana stupanja na snagu tog zakona (tj. od 26. decembra 2012. godine). Drgim rečima, Zakon je stupio na snagu 26. 12. 2012. ali se primenjuje na poslove promene koje su se desile u periodu od 01. 01. do 31.12. 2012. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović