ZAVRŠNI RAČUN – ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA

 

Privredni subjekti su dužni da poslovne knjige zaključe najkasnije do 28.2.2013. godine. Odredbom člana 13. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 – dr. zakon – dalje: Zakon) propisana je obaveza zaključka dnevnika, računa glavnih knjiga i računa analitičkih evidencija. Izuzetno, ne zaključuju se poslovne knjige koje se koriste više od jedne godine (npr. analitika osnovnih sredstava).

U skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 i 101/2012), na računu 724 – Prenos dobitka ili gubitka, iskazuje se ostvareni dobitak ili gubitak na kraju obračunskog perioda zaduženjem ili odobrenjem ovog računa u korist ili na teret računa 720, 721, 722 i 723. Ostvareni dobitak koji nije raspoređen, na kraju obračunskog perioda prenosi se zaduženjem računa 724 u korist računa 341 – Neraspoređeni dobitak tekuće godine. Ostvareni gubitak na kraju obračunskog perioda prenosi se na teret računa 351 – Gubitak tekuće godine, u korist računa 724.

Dakle, na računu 724 evidentira se sledeće:

– prenos dobitka ili gubitka sa računa 720,

– prenos tekućeg poreskog rashoda sa računa 721,

– prenos odloženih poreskih prihoda ili rashoda sa računa 722,

– prenos isplaćenih ličnih primanja sa računa 723.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović