TRENING „UVOZ EZ TAJNI“ ODRŽAN JE 26.02.2013. U PD BEOGRADA

26. februar 2013. godine, ODRŽAN SEMINAR „UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA“U organizaciji Privredne komore Beograda – Centra zaposlovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženjatrgovine, 26. februara 2013. godine održan je jednodnevniseminar, na temu: „UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DOPLAĆANJA“. Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom„IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”.IMG_6373
Prisutne učesnike seminara pozdravila je i zahvalila na ukazanom poverenju Privrednoj komori Beograda, Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje. „Tema seminara je fokusirana na detaljno upoznavanje sa novim propisima iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja, donetim u drugoj polovini 2012. godine. S tim u skladu, treba imati u vidu činjenicu da se spoljno – trgovinski posao uvoza robe i usluga uglavnom ne završava carinjenjem, odnosno dobijanjem JCI i plaćanjem carinskih dažbina, kao i plaćanjem robe ino partneru, već je to veoma složen dvosmerni proces. Današnjim predavanjem pokušaćemo da navedeni proces pojednostavimo i olakšamo poslovanje kompanijama na tržištu“, istakla je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje. Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, dugogodišnji novinar dnevnog lista „Privredni pregled“, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com).  „Složeni propisi, koji se naslanjaju jedan na drugi, nalažu da se na određeni broj proizvoda obračuna i plati „eko taksa“, kao i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode firma ima obavezu da pored carine i poreza na dodatu vrednost, obračuna i plati porez po odbitku. Navedene takse i porezi predstavljaju dodatne namete na uvoz robe, ali neprimenjivanje propisa još više firme opterećuje naknadnim kaznama i zateznim kamatama. Pored brojnih olakšica koje su uvedene novim propisima i dalje su ostale na snazi brojne obaveze koje firme u spoljno – trgovinskom poslu moraju da ispune“, istakla je Biljana Trifunović, direktorka firme “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”. Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: EKSINO DOO, TINIS COMPANY DOO, INDUSTRIJA PRECIZNE MEHANIKE, GORENJE TIKI DOO, MITECO-KNEŽEVAC DOO, JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROMREŽA SRBIJE, PERSEJ KOMUNIKACIJE, STEELSOFT DOO, PULSE OFFICE DOO, POWER SYMBOL TECHNOLOGY DOO, JET DIRECT DOO, PRIVREDNI SAVETNIK, INTRACOM TELECOM D.O.O. i druge

 

 

VEST ZA SAJT PKB, 26.02.2013. pdf

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović