ZAVRŠNI RAČUN – SASTAVLJANJE OBRASCA STATISTIČKI ANEKS ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU

Statistički aneks predstavlja finansijski izveštaj koji sadrži određene statističke i statusne podatke. Sadržina i forma obrazca Statistički aneks za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva propisani su Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 5/2007 – ispr., 119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012 – dalje: Pravilnik).

U toku 2012. godine, dva puta su vršene izmene Pravilnika. U „Sl. glasniku RS“, br. 101/2012 od 31. oktobra 2012. godine, izvršene su izmene i dopune sadržine pozicija u Statističkom aneksu radi prikazivanja iznosa razgraničenih efekata ugovorene valutne klauzule i razgraničenih efekata kursnih razlika, kao i srazmernih iznos prenosa, odnosno ukidanja istih. Ova obaveza nije do sada propisivana. Naime, kada je u 2008, 2009. i 2010. godini bila data mogućnost razgraničenja neto efekata valutne klauzule i neto efekata kursnih razlika, postojala je samo obaveza obelodanjivanja razgraničenih efekata u Napomenama uz finansijske izveštaje za pravna lica koja primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (dalje: MRS/MSFI), dok obaveza iskazivanja istih u Statističkom aneksu nije postojala.

U novododate tabele čiji su nazivi Razgraničeni negativni neto efekti ugovorene valutne klauzule i kursnih razlika i Razgraničeni pozitivni neto efekti ugovorene valutne klauzule i kursnih razlika podatke unose samo ona pravna lica i preduzetnici koji odluče da neto efekat obračunate ugovorene valutne klauzule i neto efekat obračunatih kursnih razlika iskažu u skladu sa čl. 77a – 77k Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 i 101/2012 – dalje: Pravilnik o Kontnom okviru) za tekuću i prethodnu godinu.

U „Sl. glasniku RS“, br. 118/2012 od 22. decembra 2012. godine, izvršene su izmene Pravilnika koje su tehničke prirode i bez suštinskih izmena.

Opšta pravila za sastavljanje obrasca Statistički aneks

U okviru Pravilnika obrazac Statistički aneks je propisan kao Prilog 5 i predstavlja sastavni deo Pravilnika.

Statistički aneks dužna su da sastave sva pravna lica (velika, srednja, mala), zadruge, druga pravna lica i preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Obrazac je podeljen na XI tabela i sadrži kolone „Tekuća“ i „Prethodna godina“. Pravno lice i preduzetnik unosi podatke u sve tabele od I do XI, na sve pozicije osim AOP 687 – Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka, na kojoj podatke iskazuju samo preduzetnici.

Podaci se unose u sve predviđene kolone prema sadržini grupa računa i računa označenih u tabeli.

Iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj akcija i zaposlenih u celom broju.

Novoosnovano pravno lice, odnosno preduzetnik ne prikazuje stanje na dan 1. januara izveštajne godine, odnosno ne popunjavaju kolonu prethodna godina.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović