ZAVRŠNI RAČUN - SASTAVLJANJE OBRASCA BILANS STANJA I BILANS USPEHA ZA 2012. GODINU - Biljana Trifunović
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!