16

POPUNJAVANJE PPPDV PRIJAVE – PO NOVIM PROPISIMA

Novi Zakon o PDV, koji se primenjuje od 01.01.2013. /ne računajuči primenu povećanja poreskih stopa od 01.10.2012./, obogaćen je od usvajanja do danas sa još 18 novih Pravilnika i Uredbi koje bliže i detaljnije govore o načinu primene i sprovođenju pojedinih odredbi članova pomenutog Zakona. Jedna od brojnih novina i izmena je i nov način popunjavanja PPDV prijave i vođenja posebnih propisanih evidencija. 

U prethodnom tekstu objavljenom na blogu 06.02.2013. obradili smo detaljno prvi deo obrasca PPPDV odnosno šta se smatra prometom koji se evidentira u poreskoj prijavi, odnosno koje vrste poslova ne treba evidentirati na poljima  001, 002, 003, 004 poreske prijave.

Najveće izmene u podacima i načinu popunjavanja PPPDV obrasca odnosi se na drugi deo prijave, tačnije na podatke koji se unose u polje 008 i u polju 108.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.