POPUNJAVANJE OBRASCA PPPDV OD 01. JANUARA 2013. GODINE

 – ODNOSNO

UTVRĐIVANJE IZNOSA UKUPNOG PROMETA DOBARA I USLUGA  – U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  PDV I NAJNOVIJIM PRAVILNICIMA

 Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o PDV („Službeni glasnik RS“, br. 93/2012) i novim izmenjenim pravilnicima (18 pravilnika), izvršene su značajne izmene u pogledu utvrđivanja ukupnog prometa dobara i usluga od 1. januara 2013. godine.

Podatak o iznosu ukupnog prometa je jedan od tri podatka, koji se, prema članu 7. novog Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 123/2012), smatraju podacima značajnim za oporezivanje PDV, s tim što je obveznik dužan, da obaveštava nadležni poreski organ o promeni iznosa ukupnog prometa, bez PDV u slučaju kad zbog prometa tog iznosa dolazi do promene poreskog perioda.

Definicija ukupnog prometa dobara i usluga data je u članu 33. Zakona o PDV-u, kojim se bliže definiše mali obveznik u smislu ovog zakona.

U stavu 6. ovog člana precizirano je da se ukupnim prometom dobara i usluga, na osnovu kojeg  se opredeljuje da li se lice smatra malim obveznikom, smatra promet dobara i usluga iz člana 28. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, osim prometa opreme i objekata za  vršenje delatnosti. Iz ove odredbe proizilazi da se u ukupan promet  dobara i usluga uračunava promet dobara i usluga, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti, za koji:

–         postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV po opštoj ili posebnoj stopi i

–         postoji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, koje je propisano članom 24. Zakona o PDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović