UREDBE KOJE STUPAJU NA SNAGU U JANUARU 2013. GODINE

UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI („Sl. glasnik RS“, br. 55/2012 i 96/2012)

• Zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja na Obrascu 1 – Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi, i to do 31. januara 2013. godine.

Korisnik sredstava kome je rešenjem utvrđeno pravo na podsticajna sredstva na osnovu Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi („Sl. glasnik RS“, br. 55/2012), može da ostvari pravo na razliku podsticajnih sredstva u iznosu od 5.000 dinara po grlu na osnovu ove uredbe, ako podnese zahtev Upravi na Obrascu 2 – Zahtev za isplatu razlike podsticajnih sredstava za tov junadi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to do 31. januara 2013. godine.

UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO („Sl. glasnik RS“, br. 124/2004 i 27/2005)

• Obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo smatra se i obveznik PDV koji je u periodu od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na ukupan promet dobara i usluga u istom periodu veća od 70%, odnosno najmanje 10.000.000 evra.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović