ZAVRŠNI RAČUN – OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2012. GODINU

Obračun amortizacije vrše sva pravna lica koja vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom, kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, koji obračunatu amortizaciju iskazuju kao trošak u koloni 18 knjige PK-1. Amortizacija je zakonom obavezna

Amortizacija za preduzeće jeste rashod, ali za nju  možemo reći da je to jedini rashod u preduzeću koji ne izaziva odliv novca.

Prema aktuelnoj zakonskoj regulativi propisana su obavezujuća  dva načina obračuna:  računovodstveni i poreski obračun amortizacije. Ovo su potpuno dva odvojena obračuna amortizacje, i nikako nije moguće da preduzeće uredi svoje računovodstvene politike tako da se konačan iznos obračuna poreske i računovodstvene amortizacije poklapaju. Njihovi rezultati su uvek različiti. Oba načina obračuna su obavezna.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović