OBAVEZNA OBAVEŠTAVANJA PORESKOJ UPRAVI U VEZI PDV, NOVINE OD 01.01.2013. GODINE

hobotnica 2Obveznici koji su registovani u sistem PDV ili koji trebaju da se evidentiraju zbog ostavrenog prometa, imaju obavezu da u roku od 5 dana prema članu 37. stav1. tačka 5) Zakona o PDV, dostave obaveštenja poreskom oraganu o izmenama u poslovanju a  koje se odnose na PDV.

Zakonom su propisane sledeće promene, po osnovu kojih je obveznik dužan da u najkraćem roku dostavi obaveštenje,  a to su:

–         Obaveštenje o izmenama podataka iz evidencione prijave – rok 5 dan;

–         Obaveštenje o iznosu ukupnog prometa, bez PDV;

–         Obaveštenje o licima od kojih je obveznik u prethodnih 12 meseci nabavljao sekundarne sirovine i poljoprivredne proizvode u iznosu većem od 1.000.000 dinara bez PDV. PRVI IZVEŠTAJ SE DOSTAVLJA VEĆ 15. FEBRUARA 2013.

Obveznici čiji je ukupan promet u 2012. godini bio veći od 20.000.000 dinara a  manji od 50.000.000 dinara, čiji je poreski period do kraja 2012. godine bio kalendarski mesec, od 01.01.2013. godine prelaze  u kvartalne – tromesečne poreske obveznike.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović