O D L U K A O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE*

 

Ovom odlukom utvrđuje se roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine,kao i rokovi i uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

2. Uvozne dažbine iz stava 1. ove odluke ne plaćaju se na uvoz nove opreme (u daljem tekstu:oprema), iz sledećih tar. oznaka Carinske tarife:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović