KNJIŽENJE POSLOVNIH PROMENA NASTALIH U 2012. GODINI PO KOJIMA SE PDV PLAĆA U 2013. GODINI

hobotnica 2Prilikom sastavljanja završnog računa  za 2012. godinu, od velikog je značaja prikupti  i proknjižiti svu dokumentaciju koja se odnosi na tu poslovnu godinu, radi pravilnog  iskazivanja poslovnog rezultata. Što se tiče računovodstva, dileme nemea, ali kad se uzme u obzir poreski aspekt PDV, često se javlja dilema, šta sa računima koji su prispeli u januaru ili februaru koji se odnose na prethodnu godinu a PDV treba evidentirati i platiti ili proknjižiti kao prethodni porez u februaru.

Datum  31.12. tekuće godine  je datum kada se vrše  sva zaključna knjiženja na računima glavne knjige na osnovu kojih se utvrđuje rezultat poslovanja tekuće godine i stanje na računima aktive i pasive, koje se prenosi kao početno stanje za narednu godinu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović