AVANS ZA GRAĐEVINSKE USLUGE PRIMLJEN U DECEMBRU SA PDV I IZDAVANJE SITUACIJE U JANUARU 2013. BEZ PDV

MB900071139 10 1Obračun PDV i ispostavljanje privremenih i konačnih situacija u građevinarstvu, od 01.01.2013. godine ni malo nije jednostavan i lak posao, kada je ugovor sačinjen u 2012. godini.

Ukoliko su ispunjeni zakonom o PDV propisani uslovi da je investitor registrovan u sistem PDV, da na njegovo ime glasi građevinska dozvola, i da na objekat čiju gradnju finansira ima pravo na odbitni PDV po članu 28. Zakona, izvođač radova u tom slučaju ispostavlja situaciju ili konačan račun bez zaračunatog PDV. Teoretski sve je jednostavno i lako, ali praksa je nešto sasvim drugo.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović