UPUTSTVO O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU ROBE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012)

1. OSNOVNE ODREDBE

1.1. Ovim uputstvom uređuju se uslovi, način i postupak izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe koje je podnosilac zahteva dužan da dostavi uz ponudu i koje može da koristi kako bi ostvario pravo shodno odredbi člana 52. Zakona o javnim nabavkama.

1.2. Uverenje iz tačke 1.1. izdaje se podnosiocu zahteva – privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Republike Srbije, za ponudu isporuke predmeta javne nabavke domaćeg porekla, pod kojim se podrazumeva proizvodnja dobara.

2. NAČIN IZDAVANJA UVERENJA

2.1. Uverenje o domaćem poreklu robe, Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: Komora), izdaje na osnovu zahteva podnosioca zahteva. Zahtev se može podneti na jedan od sledećih načina:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović