PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA NAPLATOM POTRAŽIVANJA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST*

 

Član 1.

 

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 36a stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), smatra naplatom potraživanja.

Član 2.

 

Naplatom potraživanja, u smislu člana 36a stav 1. Zakona, za izvršeni promet dobara i usluga, smatra se:

1) prijem gotovine, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje u gotovom novcu;

2) prijem novčanih sredstva na tekući račun, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje uplatom na tekući račun;

3) prijem čeka, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem čeka;

4) izdavanjem potvrde (slipa) o izvršenom plaćanju, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem kartice;

5) podnošenjem menice na isplatu, odnosno prenos (indosiranje) menice, u slučaju kada se potraživanje naplaćuje putem menice;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović