PDV NA PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA OD NOVE GODINE OBRAČUNAVA I PLAĆA KUPAC

Obračuni plaćanje  PDV za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sek. sirovinama bitno se razlikuje od aktuelnog Zakona o PDV.

Jedan od osnovnih razloga za donošenje izmena u obračunu i plaćanju PDV na promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama jeste da se uvede red u ovom delu tržišta.

 

– Od Nove godine – Primalac / kupac sekundarnih sirovina i usluga…  ima obavezu da obračuna i plati PDV na promet tih dobara i usluga. Ovo je regulisano

Član 10., tačka 1) nov satva 2. Zakona o PDV glasi:

  • Poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je:

1) primalac dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV;

– Obaveza obračuna PDV, prema članu 16. Zakona nastaje danom  kada se izvršio promet dobara ili usluga, ili plaćanje avansa u novcu pre izvršenog prometa dobara ili usluga.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović