NOVI NAČIN OBRAČUNA PDV U GRAĐEVINARSTVU

  • Promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim objektima,  podleže obračunu i plaćanju PDV u svakoj fazi prometa počevši od 01.01.2013. godine.    Što znači da se više ne  pravi razlika,     kada je reč o PDV između PRVOG I STO PRVOG  prenosa vlasništva građevinskih objekata.

 

Na prvi pogled, izmene Zakona o PDV deluju kao da je promet građevinskih objekata dodatno opterećen porezima, za razliku od prethodnog. Međutim nije, ukoliko se promet građevinskih objekata odvija između obveznika PDV, kada je  prodavac u sistemu PDV i kupac – pravno lice koje kupuje građevinski objekat za obavljanje delatnosti, prema novim odredbama Zakona oslobođeni su obaveze plaćanja kako PDV tako i poreza na prenos apsolutnih prava. Ove izmene donete su u cilju pospešivanja prometa građevinskih objekata i pokretanja i razvoja građevinarstva u Srbiji i  da se oslobode obaveze plaćanja PDV izvođači radova.

Ovim izmenama, svakako će se najviše obradovati izvođači radova, jer do sada oni su bili ti koji su nosili teret izgradnje. Nakon ispostavljanja situacije/računa imali su obavezu da plate PDV, a kada će oni naplatiti svoja potraživanja, to je već za diskusiju. Novoj Godini svakako imaju razloga da se raduju izvođači radova, jer više nisu u obavezi da obračunavaju i plaćaju PDV prilikom ispostavljanja računa INVESTITORU, bez obzira što  su registrovani u sitem PVD.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović