PRAKTIČNA PRIMENA IZMENA ZAKONA O PDV-U


 interaktivni trening – seminar koji se prvi put održava

 

12. decembra  2012.godine,od  09,00 do14,00 sati

u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012) usvojen je 25.09.2012. godine, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine, osim odredaba člana 15, člana 26. stav 2. i člana 45, koje se primenjuju od 1. oktobra 2012. godine, člana 32, koji će se primenjivati od 31. decembra 2012. godine, kao i odredaba ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

        Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa najznačajnijim novinama i najčešćim pitanjima i  nepoznanicama kod utvrđivanja, obračunavanja, evidentiranja poreskih obaveza a namenjen je   svim pravnim licima: privrednim subjektima, preduzetnicima, lokalnoj upravi, ustanovama, institucijama.

        Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

         Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje praktično primene u  samostalnom radu.

 

INFORMACIJE:
Jelena S. Stankov:    021/ 48 020 85  i  065/ 8 560 382

Јasmina Limoni:      021/ 48 020 77  i   064/ 8 418 539

 

PRIJAVE: dostaviti poštom na: RPK Novi Sad, 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 10;

Ili na faks: 021/466 226; ili na e-mail: jstankov@rpkns.com; jlimoni@rpkns.com;

 

KOTIZACIJA obuhvata: nastavu, literaturu na CD sa kompletnom normativom i pripadajućim obrascima, sertifikat i osveženje a iznosi 8.260,00 dinara (uračunat je PDV), uplaćuje se nakon prijema profakture, na račun RPK Novi Sad, broj: 160 – 932202 – 77, „Banca Intessa“ a.d,  najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara!

 

         Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen. Mesto na seminaru je rezervisano  uplatom!

 

 

   Prijava                                                                                    Nastavni plan i program

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović