ODRŽANA PRIPREMNA NASTAVA za SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

Pripremna nastava za polaganje ispita za ovlašćeno lice za SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

Pripremna nastava za polaganje ispita za ovlašćeno lice za

SPREČAVANJE  PRANJA  NOVCA  I  FINANSIRANJE  TERORIZMA

održana je u RPK Novi Sad 30. i 31.  oktobra 2012. godine 

Cilj pripremne nastave je detaljno upoznavanje sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence predstavnika preduzetnika i pravnih lica koja pružaju računovodstvene usluge, preduzećima za reviziju i ovlašćenim revizorima u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl.glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10, u primeni od 01.01.2012. godine) da imaju licencirano ovlašćeno lice i zamenika.

 

Predavač je dipl. ekonomista DEJAN TRIFUNOVIĆ, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala, sa položenim ispitom i licencom za obavljanje poslova ovlašćenog lica u računovodstvu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

Stručni ispit za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, društva za reviziju i ovlašćene menjače, održaće se u Novom Sadu dana 28. novembra 2012. godine u  RPK  Novi Sad, Narodnog fronta broj 10.

Svim našim polaznicima želimo sreću i postizanje najboljih rezultata na polaganju ispita!

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović