1

MEĐUNARODNO PREBIJANjE DUGOVANjA I POTRAŽIVANjA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLjNOTRGOVINSKOG POSLA

Održano besplatno predavanje na temu

 

MEĐUNARODNO PREBIJANjE DUGOVANjA I POTRAŽIVANjA PO OSNOVU

REALIZOVANOG SPOLjNOTRGOVINSKOG POSLA

19. novembra 2012. godine 

 

U prepunoj Plavoj sali RPK Novi Sad, održano je besplatno predavanje o prebijanju međunarodnih dugovanja i potraživanja nakon realizovanog spoljnotrgovinskog posla, mogućnostima prodaje ili kupovine robe u zemlji od stranog pravnog lica bez prelaska carinske linije, kupovini robe u inostranstvu  i prodaji robe u inostranstvu bez ulaska robe u carinsko područje republike Srbije.

 

 

Predavanje je održala gospođa  Biljana Trifunović, vlasnik i direktor IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o, iz Beograda, posebno posvetivši pažnju detaljnom pojašnjenju obrade i distribucije dokumenata za svaku etapu posla, pojašnjenju specifičnosti i razlika između međunarodne kompenzacije i prebijanja, uz davanje iscrpnih odgovora na brojna pitanja.

 

Zbog izuzetno velikog interesovanja javnosti za ovu tematiku, besplatno predavanje na temu Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog posla

održaće se još jednom u sredu, 12. decembra 2012. godine u RPK Novi Sad, od 14,30 sati.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Comments are closed