UGOVOR O STIPENDIRANJU

 

Zaključen dana _________ 201__ godine u _____________ između:

Ugovorne strane:

1. Davalac stipendije: Preduzeće ____________________________________ , iz _________________ , ul. ______________________ , br. ______ , koje zastupa direktor ____________________________ , (u daljem tekstu: davalac stipendije),

2. Stipendista

(Ime i prezime) ________________________ , iz ________________, ulica ____________________, br. ___ , JMBG: ____________________, br, l.k. ______________, izdate od  ___________________ , student  ________________________ fakulteta u  __________________ , sa stanom u _____________ ,

ulica __________________ , br. ___ , telefon ____________ , (u daljem tekstu: stipendista).

Predmet ugovora:

Stipendiranje i međusobne obaveze.

Član 1.

Ovim ugovorom davalac stipendije, na osnovu odluke Direktora preduzeća, a na osnovu člana ___ , (Ugovora, Odluke ili Statuta) Preduzeća, donete dana  _________________ , preuzima stipendi­ranje (ime i prezime stipendiste)  na školovanju na _______________ fakultetu ______________________ ,

smer ________________________ .

Stipendistaje u vreme potpisivanja ovog ugovora je redovan student ____________________________ fakulteta,  i stipendija se isplaćuje počev od  dana potpisivanja ugovora, do kraja školovanja, tj. __________  godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović