UGOVOR O RAZMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Zaključen između ________________________ iz ________________ ul.

___________________ br. ______, JMBG: _____________________ , br. l.k. ____________ ,

izdate od _______________ , kao vlasnika nepokretnosti na jednoj strani, i ________________________ iz ________________ ul. ___________________________ , br.

____ , JMBG: ______________________ , br.l.k. ____________, izdate od _____________ , kao vlasnika nepokretnosti na drugoj strani, kako sledi:

Član l.

_______________________ je vlasnik nepokretnosti kat. parc. br._____, u površini od __________, upisanih u ZKUL br. _______,

KO ________, te ove svoje nepokretnosti razmenjuje za kat. parc. br. ____, u površini od _____________ , upisanih u ZKUL broj _____, KO _______, čiji je vlasnik ________________________, koji prihvata ovu razmenu, s tim što mu ______________________, na ime razlike u veličini parcela koje su predmet ove razmene od _____________ plaća i sporazumno utvrđen iznos od _________________ dinara.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović