UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Zaključen je u sudu u  ________________ ,  dana _________________, između (ime i prezime) _____________________ kao primaoca izdržavanja, s jedne strane, i (ime i prezime) __________________, kao davaoca izdržavanja, s druge strane, o sledećem:

Član 1.

(ime i prezime) __________________________ , iz ______________ , ulica _______________ , br. ___ , JMBG: ____________ , br. l.k. ______________ , izdate od __________________ ,   kao primalac izdržavanja, živi sam u domaćinstvu, pa zbog ______________________________, a bez zakonskih nasled­nika, ima potrebu za tuđom pomoći i negom, odnosno ______________

_________________, a jedini je vlasnik nepokretnosti upisanih u A listu zk.ul.br. ___________ , k.o. _________________________ , ___________________________________.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović