1

TRENUTNO VAŽEĆE – IZVEŠTAVANJE U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji /”Službeni Glasnik RS” br. 93/2012/, kojim se stavlja van snage Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata /”Službeni Glasnik RS” br. 15/2012/ ukinut je jedan broj deviznih izveštaja. Ali, nisu ukinuta sva izveštavanja koja se odnose na poslovanje sa inostranstvom.

Na snazi su i dalje dva obavezujuća sprovedbena akta kojima je propisana obaveza dostavljanja izveštaja Narodnoj Banci Srbije i to:

1.      Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom  /”Službeni Glasnik RS” br. 87/2009/ 2.   Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom  /“Službeni glasnik RS” broj 85/2011/.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.