Prirpemna nastava za polaganje ispita i dobijanje licence za SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA  NOVI SAD

 

Prvi put organizuje interaktivnu prirpemnu nastavu za polaganje

ispita i dobijanje licence za  

SPREČAVANJE  PRANJA  NOVCA  I  FINANSIRANJE  TERORIZMA

koja će se održati 30. i 31.  oktobra 2012. godine

u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

Cilj pripremne nastave je detaljno upoznavanje sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim akcentom na pripremu za uspešno polaganje ispita i dobijanje licence predstavnika preduzetnika i pravnih lica koja pružaju računovodstvene usluge, preduzećima za reviziju i ovlašćenim revizorima u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl.glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10, u primeni od 01.01.2012. godine) da imaju licencirano ovlašćeno lice i zamenika.

Predavač je dipl. ekonomista DEJAN TRIFUNOVIĆ, suvlasnik i zamenik direktoraIFAINTERNATIONAL FINANCIAL AGENCYd.o.o, Beograd, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala, sa položenim ispitom i licencom za obavljanje poslova ovlašćenog lica u računovodstvu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. 

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene za uspešno polaganje ispita za sticanje licence za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, za računovođe i revizore.  

INFORMACIJE:
Jelena S. Stankov:  021/ 48 020 85  i  065/ 8 560 382

Jasmina Limoni:    021/ 48 020 77  i  064/ 8 418 539

 

PRIJAVE: RPK Novi Sad, N. fronta 10; faks: 021/466 226; jstankov@rpkns.com; jlimoni@rpkns.com

 

KOTIZACIJA obuhvata: nastavu, štampani Priručnik za polaganje ispita (sa obrađenim odgovorima na sva ispitna pitanja, tipologiju pranja novca, praktične primere i precizna uputstva za pripremu ispita), CD sa kompletnom zakonskom regulativom, osveženje i sertifikat, iznosi 18.000,00 dinara (uračunat je PDV) i uplaćuje se nakon prijema profakture, na račun RPK Novi Sad, broj: 160 – 932202 – 77, „Banca Intessa“ a.d, najkasnije 3 (tri) dana pre početka nastave!

NAPOMENA: Poseban razlog neophodnosti polaganja ispita kazne za knjigovodstvene i revizorske  agencije koje nemaju ovlašćeno lice i zamenika su od 500.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara!

Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen. Mesto na pripremnoj nastavi je rezervisano  uplatom!

PRIJAVA –                                                    

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović