KO JE SVE OSLOBOĐEN PLAĆANJA FIRMARINE?

Najavljene poreske olakšice za plaćanje taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru, konačno su usvojene  u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave,  („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011 i 93/2012) .

Zakonom je tačno utvrđeno, ko je oslobođen plaćanja firmarine. Znači nisu sve firme i sve delatnosti oslobođene plaćanja ove, često veoma visoke takse.

I  Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mala pravna lica a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru (u daljem tekstu: firmarina).

Međutim, posteje preduzetnici i malapravna lica koja takođe imaju godišnji prihod manji od 50.000.000 dinara ali obavljaju sledeće delatnosti:

–         bankarstva;

–         osiguranja imovine i lica;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović