2

PUTNI NALOG U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Tematiku obaveze izdavanja putnog naloga, sadržina i obaveza vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima, uređeni su Pravilnikom o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidencijama o putnim nalozima (“Službeni glasnik RS”, br.20/96 u daljem tekstu: Pravilnik).

Putni nalog je akt koji donosi pravno lice i preduzetnik  na osnovu kojeg se obavlja prevoz službenim vozilima u drumskom saobraćaju.

Obaveza pravnih lica i preduzetnika je da u vozilu kojim obavljaju prevoz (službenim vozilima) imaju popunjen putni nalog, koji mora da bude overen i potpisan od strane ovlašćenog lica i lica odgovornog za tehničku ispravnost vozila (odnosi se na velike prevozničke firme za prevoz tereta i autobuskom prevozu putnika).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.