17. oktobra 2012. AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I  REEKSPORTNA DORADA

 

 interaktivni trening – seminar koji se prvi put održava

 

17. oktobra  2012.godine,od  10,00 do17,30 sati

u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

 

Na zahtev mnogobrojnih polaznika seminara iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, RPK Novi Sad prvi put organizuje seminar na temu: Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada.

Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima.

Imajući u vidu činjenicu da je međunarodna podela rada uslovila faznu proizvodnju jednog artikla u više zemalja, postupci aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade su veoma perspektivni poslovi za svako preduzeće ili preduzetnika koji se bavi spoljnotrgovinskom delatnošću, za posrednike, proizvođače  i za prevoznike.

Interaktivni trening seminar  je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju. Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, dugogodišnji novinar Privrednog pregleda,  autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom

         Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u  samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.

 

INFORMACIJE:
Jelena S. Stankov:    021/ 48 020 85  i  065/ 8 560 382

Јelena Stojanović:    021/ 48 020 64  i   064/ 8 418 551

 

PRIJAVE: dostaviti poštom na: RPK Novi Sad, 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 10; faks: 021 466 226; e-mail: jstankov@rpkns.com; jstojanovic@rpkns.com;

 

 

         Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen. Mesto na seminaru je rezervisano  uplatom!

 

 

PRIJAVA                                                                                           NASTAVNI  PLAN I PROGRAM

 PRIJAVA 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM -AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA


 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović