ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA

 („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005 i 31/2011)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuje se:

1) organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

2) osnivanje, delatnost i poslovanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

3) poslovi i dužnosti kastodi banke, u smislu ovog zakona;

4) nadležnost Narodne banke Srbije u vršenju nadzora nad obavljanjem delatnosti društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

5) druga pitanja od značaja za funkcionisanje dobrovoljnih penzijskih fondova.

Načela dobrovoljnih penzijskih fondova

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović