2

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZI IZVEŠTAVANJA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM

(“Sl. glasnik RS”, br. 87/2009)

 1. Rezidenti iz Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom (obveznici izveštavanja), izveštaje o poslovanju sa inostranstvom koje su dužni da dostavljaju u skladu s tom odlukom (u daljem tekstu: izveštaji) – dostavljaju na obrascima i u rokovima propisanim ovim uputstvom.

2. Obveznici izveštavanja dostavljaju sledeće izveštaje:

1) izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) – na Obrascu DI-1, tromesečno;

2) izveštaj o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) – na Obrascu DI-2, tromesečno;

3) izveštaj o portfolio vlasničkim ulaganjima rezidenata u inostranstvu – na Obrascu PI, tromesečno;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.