• Home
  • Blog
  • Zakon o PDV
2

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA UZIMANJEM I UPOTREBOM DOBARA KOJA SU DEO POSLOVNE IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA, PRUŽANJEM USLUGA I SVAKIM DRUGIM PROMETOM BEZ NAKNADE I O UTVRĐIVANJU UOBIČAJENIH KOLIČINA POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA MANJE VREDNOSTI

(„Sl. glasnik RS“, br. 114/2004)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra: uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, zaposlenih ili drugih lica; svakim drugim prometom dobara bez naknade; upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, zaposlenih ili drugih lica; pružanjem usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade, za lične potrebe osnivača, zaposlenih ili drugih lica; uobičajenim količinama poslovnih uzoraka koje se za tu namenu besplatno daju kupcima ili budućim kupcima i poklonom manje vrednosti koji se povremeno daje različitim licima.

1. Uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i svaki drugi promet dobara bez naknade

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.