• Home
  • Blog
  • Zakon o PDV
1

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOJI SE NE SMATRA PROMETOM DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

(„Sl. glasnik RS“, br. 67/2005)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 i 61/05 – u daljem tekstu: Zakon), ne smatra prometom dobara i usluga.

Član 2

Prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, ne podleže PDV smatra se prenos celokupne imovine:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.