• Home
  • Blog
  • Zakon o PDV

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENJE DELATNOSTI I O NAČINU SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI

(„Sl. glasnik RS“, br. 67/2005)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se šta se smatra opremom i objektima za vršenje delatnosti i uređuje način sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti.

Član 2

Oprema za vršenje delatnosti, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 i 61/05 – u daljem tekstu: Zakon), jeste dobro pojedinačne vrednosti najmanje 500.000 dinara, bez PDV, koje ima karakter opreme, čiji je vek upotrebe duži od jedne godine, a koje se koristi ili će se koristiti za vršenje delatnosti.

Objekti za vršenje delatnosti, u smislu Zakona, jesu objekti iz zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, a koji se koriste ili će se koristiti za vršenje delatnosti.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović