• Home
  • Blog
  • Zakon o PDV

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NOVOIZGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I EKONOMSKI DELJIVIH CELINA U OKVIRU TIH OBJEKATA ČIJI JE PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA PREDMET OPOREZIVANJA PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 105/2004)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra novoizgrađenim građevinskim objektima i ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, čiji je promet predmet oporezivanja PDV.

Član 2

Novoizgrađenim građevinskim objektima, u smislu člana 4 stav 3 tačka 7) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004 i 86/2004 – u daljem tekstu: Zakon), smatraju se objekti u svim stepenima izgrađenosti koji kao takvi mogu biti predmet prenosa prava raspolaganja, a čija je izgradnja započeta od 1. januara 2005. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović