PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA KOJA SE SMATRAJU UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA

(„Sl. glasnik RS“, br. 105/2004)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se dobra koja se, u smislu člana 36 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004 i 86/2004), smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima.

Član 2

Umetničkim delima, u smislu člana 1 ovog pravilnika, smatraju se:

1) slike, crteži, kolaži i dekorativne ploče, ako ih autori izrađuju rukom, osim planova i crteža za arhitektonske, inženjerske, industrijske, komercijalne, topografske ili slične svrhe, ručno dekorisanih izrađenih dela, crteža za pozorišni scenario, studijski slikanih tkanina ili sličnih slikarskih platna;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović