• Home
  • Blog
  • Zakon o PDV

PRAVILNIK O POSTUPKU ZAMENE DOBARA U GARANTNOM ROKU KOJA SE NE SMATRA PROMETOM DOBARA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 67/2005)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu člana 6. stav 1. tačka 2a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 i 61/05 – u daljem tekstu: Zakon).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović