PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA

(„Sl. glasnik RS“, br. 67/2005)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka i način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka.

1. Način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka

Član 2

Srazmerni poreski odbitak iz člana 30. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 i 61/05 – u daljem tekstu: Zakon), utvrđuje se primenom procenta srazmernog poreskog odbitka (u daljem tekstu: procenat srazmernog odbitka) na iznos PDV koji čini zbir iznosa PDV obračunatog od strane prethodnog učesnika u prometu i iznosa PDV plaćenog pri uvozu (u daljem tekstu: ukupan prethodni porez) u poreskom periodu, umanjenog za iznos prethodnog poreza iz člana 30. stav 1. Zakona, kao i za iznos prethodnog poreza za koji obveznik nema pravo na odbitak u smislu člana 29. stav 1. Zakona u tom poreskom periodu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović