1

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODBITAK POREZA NA PROMET KAO PRETHODNOG POREZA KOD PDV

(„Sl. glasnik RS“, br. 124/2004)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV.

Član 2

Obveznici PDV iz člana 64 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004 i 86/2004 – u daljem tekstu: Zakon) koji na dan 31. decembra 2004. godine imaju zalihe duvanskih prerađevina, alkoholnih pića, kafe, motornog benzina, dizel goriva i lož ulja, namenjenih daljem prometu, utvrđuju plaćeni porez na promet proizvoda sadržan u zalihama ovih proizvoda, primenom preračunate poreske stope na nabavnu cenu ovih proizvoda.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.