ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA

 („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja)

I OSNOVNE ODREDBE

Oblast primene

Član 1

Ovaj zakon uređuje strana ulaganja u preduzeća i druge oblike za obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti (u daljem tekstu: preduzeća) u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Strana ulaganja u osiguravajuća društva, banke, druge finansijske organizacije, igre na sreću i slobodne zone vrše se u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje njihovo osnivanje, odnosno njihov pravni položaj.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović