KADA PENZIONER - OSNIVAC DOO IMA OBAVEZU PLACANJA POREZA I DOPRINOSA? - Biljana Trifunović

KADA PENZIONER – OSNIVAC DOO IMA OBAVEZU PLACANJA POREZA I DOPRINOSA?

Jedna od cestih dilema je, da li osnivac privrednog društva – penzioner ima obavezu da placa poreze i doprinose na ostvarenu dobit, a da pri tome nije zaposlen u privrednom društvu?

Zakon o privrednim društvima,  nema nikakvih smetnji da lice koje je ostvarilo punu penziju ( bez obzira da li je u pitanju pun radni staž, ili strosna penzija) osnuje samostalno ili sa nekim drugim licem  privredno društvo.

 

Prema odredbama clana 12. stav 1. tacka 2) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010 – dalje: Zakon), osiguranici samostalnih delatnosti su lica koja su osnivaci, odnosno clanovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima rade, bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu ciji su osnivac, odnosno clan. Radom u smislu ove odredbe zakona se smatra predstavljanje i zastupanje privrednog društva od strane osnivaca, odnosno clana na osnovu upisa u registar nadležnog organa, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašcenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se ureduje položaj privrednih društava.

Osnivac privrednog društva, bez obzira da li je penzioner ili neko drugo lice ukoliko nije registrovan kod Agencije za privredne registre da zastupa  i predstavlja privredno društvo ciji je osnivac, niti  obavlja poslove poslovodstvenih ovlašcenja i poslova upravljanja, znaci da u tom privrednom društvu ne radi.  Što znaci,  nema  svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti, i nema obavezu da placa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno doprinos za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu ostvarene dobiti..

U ovakvo organizovanom  privrednom društvu postoji drugo lice (u radnom odnosu ili po ugovoru o pravima i obavezama direktora) koje je kod Agencije za privredne registre registrovano da obavlja navedene poslove predstavljanja, zastupanja i poslovodenja privrednim društvom.

U vezi sa ovim pitanjem postoji i zvanicno Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike – Sektor za penzijsko-invalidski sistem br. 414-00-00006/2008-04 od 15.5.2008. godine i Mišljenje Ministarstva finansija, br. 414-00-31/2008-04 od 7.7.2008. godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!