ZAKONOM PROPISANI ROKOVI ZA CUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Konacno je završena poslovna 2011. godina. Predat je odavno završni racun, poreske prijave, porez….. i godišnji izveštaji o eko taksama i ambalaži, …… predato, predato, predato je  tamo gde je sve trebalo da se preda, osato je još M4 obrazac, i konacno je gotovo sa 2011.godinom. Ostalo je  jedino da u toku 2012. godine ako posao bude dozvoljavao da podižete  dividendu, i prisecate se koliko je bila uspešna 2011. ili ne.

Možda su vam vaše knjigovode vec dostavile prošlogodišnju dokumentaciju, a ako nisu, to ce svakako uraditi nakon predaje M4 obrasca.

Nije na odmet, da se podsetite sledeceg. Brojne registratore i fascikle koje budete primili, ne smatrajte kao kabastu dokumentaciju s kojom ne znate šta ce te. U stvari, najbolje bi bilo da imate ugovor sa svojom knjigovodstvenom agencijom, da ona bar dok saradujete, cuva vašu dokumentaciju. Ukoliko nije tako, nego ste sami odgovorni za cuvanje dokumentacije, onda u tom slucaju dobro pogledajte po registratorima šta se u njima nalazi, i da li je na njima napisano koliki je zakonski rok za cuvanje dokumentacije koja se u njima nalazi.

Bilo kako bilo, zakonski propisani rokovi za cuvanje dokumentacije su sledeci:

 

  1. Podaci o zaposlenim radnicima i isplatne liste, kao i M4 obrazac – trajno se cuva;
  2. Finansijski izveštaji (završni racun i sve što pripada uz njega)  i izveštaj o reviziji, najmanje 20 godina;
  3.  Dnevnik glavne knjige – 10 godina;
  4. PDV – dokumentacija, knjige PDV ulaznih i izlaznih racuna, primljeni i izdati racuni, i PDV prijave – 10 godina;
  5. Knige deviznog kontrolnika (uvoz-izvoz) smatra se poslovnom knjigom i cuva se najmanje –  10 godina;
  6. KEPU Knjiga, i dokumenta na osnovu koji se vodi evidencija u njoj (racuni)  – 5 godina;
  7. Fiskalna dokumenta i evidencija:  kontrolna traka, dnevni izveštaj, periodicni izveštaj, fiskalni racun, knjiga dnevnih izveštaja   –       3 godine;

Na propisano cuvanja ovih dokumenata obavezuje vas više zakona, neki od njih su: Zakon o racunovodstvu i reviziji, Zakon o PDV,  Zakon o fiskalnim kasama,  Zakon o privrednim društvima,  Zakon o spoljnoj i unutrašnjoj trgovini, Zakon o deviznom poslovanju, zakon o arhivskoj gradi i drugi. O kaznama, ne volim ni da mislim. Samo vas još jednom podsecam da ozbiljno cuvate svoja dokumenta.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović