SPOLJNOTRGOVINSKI TRENING 24.-25. APRILA 2012.

Osnovni razlog za pokretanje ovakve vrste edukacije zaposlenih i vlasnika firmi je:

  1.  1.  U toku 2011. godine doneti su Novi zakoni o spoljnoj trgovini, deviznom poslovanju i carinskom poslovanju. Uredbe, Odluke i Propisi koji su u putokazi za primenu i razumevanje istih, doneti su u periodu januar – mart 2012. godine. Najveci broj novina i izmena u poslovanju odnosi se na devizno izveštavanje koje privrednici dostavljaju Ministarstvu finansija odnosno Deviznom inspektoratu. Ne poznavanje i još više ne primenjivanje ovih propisa, samo po sebi podleže i najvišim kaznama. Novina, ali pozitivna, u novom setu propisa, što je konacno odobrena medunarodna kompenzacija izmedu domacih i stranih firmi i to nakon vec obavljenog spoljnotrgovinskog posla.
  2. Sve opšta globalizacija, i medudržavno povezivanje prouzrokovalo je poslovanje privrednih subjekata koje je postalo nezamislivo da se odvija samo u okviru granica Republike Srbije.  Multidisciplinarnost u obavljanju posla postala je obaveza, posebno u oblasti prodaje i bavljenjem  spoljnotrgovinskim poslovima.  Neosporno je da ce inženjer bitno bolje prezentovati neku mašinu ili farmaceut lekove.  Praksa je da se vec deceniju i više  strucnjaci iz branše koji kupuju ili prodaju robu, bave domacom i spoljnom trgovinom. Njih je na terenu više nego diplomiranih ekonomista.  Pored usko strucnog usavršavanja, svima je neophodno obrazovanje i upoznavanje sa propisima iz oblasti spoljne trgovine, i to iz dva razloga:

–         da bi prilikom sastavljanja prodajnih kalkulacija imali i podatke i sa drugim propisanim opterecenjima koji se ugraduju u cenu robe, npr. Eko taksa, taksa na ambalažu, porez po odbitku na odredene proizvode itd…

–         ne poznavanje propisa nikoga ne oslobada dodatnih opetecenja na robu iz uvoza, kao ni propisanih kazni ukoliko se firma ne pridržava propisanih obaveza i rokova.

Trening je namenjen  svim privrednim subjektima, kako preduzecima tako i preduzetnicima koji se bave spoljnotrgovinskom delatnošcu, bez obzira da li se bave uvozom ili izvoz roba i usluga.

Program treninga obuhvata :

I Zakon o spoljnoj trgovini;

– vrste spoljnotrgovinskih poslova i oblici;

– ugovori o izvozu/uvozu;

– pariteti isporuke robe;

– dokumenta koja prate robu /faktura, CMR, TIR, potvrda o poreklu…/;

– uvoz/izvoz i pdv

– vodenje spoljnotrgovinskih knjiga /devizni kontrolnik, dnevne evidencije za eko taksu…/;

– dokumenti za placanje i naplatu;

– izrada dokumenta za pravdanje Deviznom inspektoratu uvoz/izvoz usluga…;

II  Zakon  o deviznom poslovanju

–         Pojam rezidenta i nerezidenta /tekuci poslovi rezidenta i nerezidenta/;

–         Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

–         Devizno placanje;

–         Devizna naplata, raspored priliva sa šiframa vrste posla;

–         Rokovi  i nacin evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su zapoceti pre godinu dana;

–         Evidentiranje  medunarodnih kredita kod NBS;

III Carinski zakon

–         priprema dokumentacije za uvozno/izvozno carinjenje;

–         carinska dokumenta;

–         izvoz proizvoda na teritoriju AP Kosovo……

Nakon dvodnevnog intenzivnog treninga bicete spremni da samostalno pripremite dokumentaciju za proces carinjenja, placanje, naplatu, prijavu kreditnog posla.

Svaki polaznik dobice pored obrazaca  i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada.

Cena dvodnevnog treninga je dinarska protivvrednost 260,00 EUR + PDV.

Broj polaznika je ogranicen.Vreme održavanja treninga je 24. – 25. april 2012. godine od 10h do 16h.

Polaznicima je pored osveženja obezbeden i laki rucak.

Trening ce držati , Biljana Trifunovic, direktor „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd.

Svoje prijave možete slati do 20. 04. 2012. godine  na mail: biljana@ifa.co.rs ili ifa.biljana@gmail.com.

Uz prijavu pošaljite i PDV podatke  vaše firme da bi vam poslali predracun.

Dodatne informacije možete dobiti na tel:

011- 208-54-10; 011 – 208-54-11 ili 063-385-262

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović