KOREKCIJA – AKONTACIJE POREZA NA DOBIT

Izborna godina obicno nekom je majka a nekom meceha. Svi koji  na bilo koji nacin mogu da se ukljuce kao logistika predizbornoj kampanji, vec sada zadovoljno trljaju ruke. Nakon majskih izbora, mnogi od ucesnika (mislim na privrene subjekte) mogu da kažu da je za njih ova poslovna godina vec gotova i da je bila uspešna. U ovoj poziciji, je samo jedan mali broj privrednika, velika vecina muci muku sa likvidnošcu i opstankom.

Prošlo je tri meseca poslovanja u 2012. godini. Sasvim je dovoljno da sagledate svoju finansijsku situaciju, i da uporedite sa prometom iz prošle godine. Ukoliko su na žalost, vaši prihodi daleko manji u odnosu na 2011. godinu, imate mogucnost da za period januar – mart, ili januar – april, ili bilo koji period da uradite PERIODICNI  FINANSIJKI IZVEŠTAJ.

Šta time dobijate?

Ukoliko je prethodna 2011. godina  bila uspešna, i ostvarili ste solidnu dobit, na osnovu prošlogodišnje dobiti, vi ste  sada u obavezi da placate mesecnu akontaciju poreza na dobit, koja vam u ovom periodu možda predstavlja veliko opterecenje za tekucu likvidnost. Nepotrebno je da vas podsecam, da neredovno placanje poreza loše utice na vaše poslovanje iz više razloga, ne samo što se obaveze sabiraju, zaracunava vam se zakonska zatezna kamata, koja ni slucajno nije mala.  Potvrdu o izmirenim obavezama da bi ucestvovali na tenderu, nemoguce je dobiti, o blokadi racuna necu ni da mislim.

Podsetila bi vas, da ukoliko ste prošle godine prodali deo imovine, i zbog te transakcije imali ste i obavezu da platite porez na kapitalnu dobit, ta obeveza takode bitno utice na povecanje  mesecne akontaciju u 2012. godini.

Da bi poboljšali tekucu likvidnost, i smanjili obavezu za placanje akontacije, ukoliko vam je prihod znatno manji ili imate cak gubitak u poslovanju, onda u svakom slucaju trebalo bi da uradite periodicni finansijski izveštaj.

Sam posao sasatavljanja periodicnog finansijskog izveštaja koji ima za cilj smanjenje akontacije poreza na dobit ili povecanje, ako je situacija suprotna, bitno je jednostavniji i lakši od konacnog – godišnjeg završnog racuna.

U ovom slucaju niste u obavezi da:

– radite popis imovine i obaveza, što znaci da nema usaglašavanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja;

– ne morate da vršite utvdivanje troškova rezervisanja za otpremninu radi odlaska radnika u penziju;

– ne morate da vrednost imovine – obezvredivanje;

– da se utvrduju odložena poreska sredstva i obaveze;

– ne zakljucuju se poslovne knjige;

Pored pobrojanog, smanjen je i broj podataka koji se unosi u PB-1 obrazac (prakticno najbitniji dokument koji utice na utvrdivanje visine poreza). U ovom slucaju, u PB-1 ne unose se sledeci podaci:

–         korekcija rashoda po osnovu sprecavanje utanjene kapitalizacije na rednom broju 37 i 38. PB-1 obrasca, a to onda znaci ne popunjava se ni Obrazac OK.

–         Ne popunjavaju se podaci predvideni pod rednim brojem. 30., 32., 42., 43., 44., 56., i 62. PB – 1 obrasca.

Što se tice Obrasca PDP unose se podaci koji su znacajni za izmenu akontacije poreza.

Prema Zakonu o racunovodstvu i reviziji, nije propisana obaveza sastavljanje periodicnih finansijskih izveštaja, što znaci da pravna lica nisu u obaveza da sastavljaju i dostavljaju periodicne finansijke izveštaje. Medutim, clan 68. Zakona o porezu na dobit pravnih lica data je mogucnost firmama koje imaju znacajna odstupanja u poslovanju u odnosu na prethodnu godinu, da podnesu periodicni poreski bilans i poresku prijavu radi smanjenja mesecne  akontacije ili da je povecaju kako bi mogli da podižu medudividenu.

Bitno je i to da se periodicni finansijski izveštaj predaje samo nadležnom poreskom organu, ne dostavlja se Agenciji za privredne registre.

Popunjavaju  se svi propisani obrasci kao i za konacan godišnji završni racun: bilans stanja, uspeha, aneks, PB-1 i PDP ukoliko ste malo pravno lice, srednje i veliko i ostalu dokumentaciju propisanu zakonom.

Rok za dostavljanje periodicnog izveštaja je 30 dana od datuma preseka stanja, pa npr. za period 01.01.-31.03. 2012. krajnji rok za predaju  je 30. april.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović