BANKA DALA – BANKA UZELA

                                                  KREDITIRANJE KROZ FAKTORING

Na domacem finansijskom tržištu od nedavno pojavio se noviji oblik kreditiranja – finansiranja preduzeca, pod nazivom faktoring.

 

Šta je faktoring?

Faktoring je posao kratkorocnog kreditiranja, odnosno banka otkupljuje od firme njeno potraživanje od kupca. Ovakav  vid poslovanja je koristan za mala i srednja preduzeca.  Na ovaj nacin banke pomažu privrednicima  da obezbede neophodnu likvidnost kako bi mogli da nastave zapoceti proces proizvodnje, trgovine ili pružanja usluga.

Faktoring je poseban ugovor o preuzimanju portraživanja i potpisuju ga banka i njen klijent koji ima ugovor o isporuci robe ili usluga sa odloženim  rokom naplate.

Ugovorom o faktoringu banka se obavezuje da preuzme klijentovo nenaplaceno potraživanje i da ih za svoj racun realizuje uz naknadu (obicno ostvarujuci za sebe zaradu od 2 do 10% i više od vrednosti posla), isplacujuci klijentu vrednost potraživanja odmah u gotovom, umanjenu za iznos ugovorene naknade banke. Obicno se od   klijenta traži da banci  garantuje ispravnost samog potraživanja i ispravnost kupca da ce stvarno u ugovorenom roku izmiriti svoju obavezu.

Ako se na ovakvu vrstu kreditiranja gleda sa pozitivne strane, možemo reci da je to idealan nacin za prevazilaženje problema likvidnosti. Npr. u Italiji, faktoring je  osnovni izvor finansiranja obrtnih sredstava. Zahvaljujuci faktoringu mnogi mali i srednji proizvodaci mogu bez teškoca da se ukljuce u medunarodnu razmenu i da se njihovi proizvodi pojave na stranom tržištu, dok brigu o plasmanu i naplati izvezene robe prepuštaju svojoj poslovnoj banci.

Faktoring nije namenjen samo za spoljnotrgovinsko poslovanje, banke su spremne da potpišu ugovor o faktoringu i kada se radi o portaživanju od domaceg kupca.

Pored želje, da vam malo približim nacin  faktoring poslovanja, s jedne strane, ali i da vam ukažem na dva bitna detalja, na koja morate dobro da obratite pažnju ukoliko dodete u situaciju da sa svojom poslovnom bankom potpišete ugovor o faktoringu.

U svetu, pa i kod nas, pobogu zašto bi kasnili za svetom, praksa je da najbitnije delove ugovora koji koštaju klijenta banke,  stoje negde na dnu ugovora, napisano veoma sitnim slovima i obicno u dve tri reci. Znacenje tih sitnih slova znaju samo službenici banke,  objasne  i vama šta to znaci kad dodu na naplatu. Vecini privrednika, ubedena sam da ne bi bilo ništa sumnjivo da u svom ugovoru o faktoringu procitaju sledece: sa pravom regresa ili bez prava regresa,  ništa strašno, regres nas obicno podsvesno asocira na nešto dobro, i jeste dobro, ali za vašu banku,  a ne za vas.

Kada potpišete ugovor sa pravom regresa, to u praksi izgleda od prilike ovako: Potpisali ste sa bankom ugovor o faktoringu. Dobili ste avans u visini od 80% svog potraživanja od kupca. Nakon dospelog roka za naplatu, kupac nije likvidan, banka ne može da dode do svog novca, onda stupa na scenu

sa pravom regresa a to znaci da vi trebate da vratite banci primljeni avans.

Nakon toga, vaša je briga i muka da od kupca naplatite potraživanje. Nemate pravo da se ljutite na banku, dobili ste kratkorocni kredit bez velikih procedura, bez upisa hipoteke, i bez kreditnog odbora, niste nigde registrovani o zaduženosti, što vam je omogucilo da se u tom periodu ako baš morate da se još dodatno zadužite. Ukoliko vam u banci možda i nisu objasnili šta znaci sa pravom regresa sigurno su vas pitali da li garantujete za svog kupca hoce li na vreme da plati obevezu. Vi ste sigurno u tom momentu verovali svom kupcu, te ste banci i garantovali za zvog kupca.

Ukoliko u vašem ugovoru o faktoringu stoji klauzula bez prava regresa ,  to znaci da vaša banka preuzima u potpunosti rizik naplate. Ukoliko vaš kupac ne plati svoj dug na vreme i u potpunosti to je problem banke, a vi nemate obavezu da banci vratite primljeni avans. Svakako, prilikom potpisivanja ugovora o faktoringu banka ce u tom slucaju ugovoriti veci procenat na ime provizije, jer pruzima umesto vas rizik naplate.

Po mom mišljenju, kreditiranje i finansiranje putem faktoringa, olakšava poslovanje malim i srednjim preduzecama. Omogucava im da dodu do novca. Posebno firmama koje nemaju svog kapitala, i ne ispunjavaju uslove za dobijanje kredita.  Kao i uvek, prilikom potpisivanja ugovora, savetujem da se upoznate sa svim odredbama ugovora i da vas ne bude sramota da pitate službenika banke ili nekog drugog strucnjaka šta znaci svaka rec koja vam nije jasna. Jer kada znate sve odrednice ugovora, znate kako da planirate svoje poslovanje.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović