KAKO POSTATI KORISNIK BLOGA

Pretplatnici BLOGA mogu postati kako fizička tako i pravna lica. Godišnja članarina za korišćenje kompletne baze podataka, koja predstavlja alat za uspešno poslovanje Vaše kompanije, iznosi 50,00 evra u dinarskskoj  protivvrednost po srednjem kursu NBS + 20% PDV. Članarina važi godinu dana od dana uplate.

OBAVEŠTENJE: GODIŠNJA PRETPLATA  IZNOSI 50 EUR + PDV.

Korisnici BLOGA mogu da koriste kompletne baze podataka na blogu što podrazumeva sve tekstove, objašnjenja, popunjene obrasce, zakone, uredbe, pravilnike. Ostali posetioci bloga imaju mogućnost da vide i pročitaju uvodni deo pomenutih tekstova i na taj način steknu sliku o temi koja je obrađena, što će im pomoći da donesu odluku o popunjavanju prijavnog obrasca za registraciju.

Jedna registraciona prijava važi za jedno lice. Ukoliko želite da više lica iz vašeg kolektiva pristupa bazi podataka, u tom slučaju neophodno je da izvršite registraciju za više osoba.

 

PROCEDURA

 

Nakon popunjavanja registracione prijave, Centar automatski dobija Vaš zahtev za registraciju na BLOGU. U što kraćem roku dobićete predračun za uplatu godišnje članarine. Nakon izvršene uplate,  novi korisnik biće registrovan na sledeći način:

  •    Dobijate obaveštenje o registraciji na e mail adresi, koju ste naveli prilikom registracije;
  •  Dobijate lozinku koja Vam omogućava nesmetan pristup kompletnom sadržaju bloga. Korisnik u narednom periodu uz svoje korisničko ime, da bi pristupio podacima, koristi i dobijenu lozinku, koju kasnije može da  promeni.